Hlavné činnosti ÚĽUV

 

Dokumentovanie výskytu tradičných remesiel a ľudových výrob
Starostlivosť o zbierky a dokumentačné fondy
Vydávanie odborných publikácií a časopisu o remeslách
Organizovanie výstav, festivalov a prezentácií remesiel
Organizovanie záujmových kurzov remesiel
Propagácia ľudovej umeleckej výroby a poradenstvo
Knižničné a informačné služby
Medzinárodná spolupráca s partnerskými inštitúciami 

 
 
 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Hlavné činnosti