Výtvarníci a dizajnéri v histórii ÚĽUV (1945 – 2010)

 

Výtvarníci a dizajnéri ÚĽUV zohrávali výnimočnú úlohu v rozširovaní a kultivovaní škály výrobkov s podieľom ručnej remeselnej práce. Mnohé z návrhov dizajnérov zľudoveli tak, že už dnes žijú svoj vlastný život v prostredí ľudových výrobcov. Aj v súčasnej dobe sa dizajnéri podieľajú na konečnom stvárnení výrobkov značky ÚĽUV. Ich spolupráca s výrobcami sleduje nielen marketingové ciele, ale aj rešpektovanie znakov ľudového výtvarného prejavu v použitom materiáli, vzoroch, farebnosti a technológii.
Zoznam uvádza výtvarníkov a dizajnérov, ktorí pôsobili v organizácii viac ako päť rokov.

 
 

 • prof. Júlia Kováčiková-Horová 1945 – 1953
 • Oľga Štepaníková-Bujnáková 1946 – 1954
 • arch.Viktor Holubár-Holešťák 1948 – 1954
 • Antónia Bartková 1948 – 1975
 • akad. mal.Viera Líčeniková-Škrabalová 1949 – 1953
 • akad. soch.Václav Kautman 1950 – 1961
 • Božena Janeková 1950 – 1989
 • Viola Thainová 1953 – 1973
 • Ľubomír Jakubčík 1953 – 1973
 • Stanislav Koreň 1954 – 1984
 • Július Polkoráb 1954 – 1959
 • Anna Drobová 1955 – 1959
 • Pavel Janek 1955 – 1967
 • Oľga Koreňová 1956 – 1993
 • Kamila Rauchová 1956 – 1970
 • Estera Luptovská 1956 – 1961
 • Anna Stančíková 1959 – 1972
 • Magda Krajčovičová 1959 – 1992
 • Otília Kopecká 1959 – 1992
 • Karla Ševčíková 1959 – 1994
 • akad. soch. Imrich Trizma 1961 – 1965
 • Ing. Eva Kováčová 1961 – 1993
 • Ladislav Beránek 1962 – 1966
 • Jana Menkynová od 1967 - 2009 
 • Marta Kováčiková 1967 – 1994
 • Elena Pavúková 1971 – 1976
 • Klára Brunovská 1972 – 1978
 • Mária Hlavačková 1972 – 1977
 • Eva Kramplová od 1972
 • Marián Bočkay 1974 – 1992
 • Ing. arch. Slavomír Židek 1985 – 1990

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > História ÚĽUV > Výtvarníci a dizajnéri v histórii ÚĽUV