Výtvarníci a dizajnéri v histórii ÚĽUV (1945 – 2010)

 

Výtvarníci a dizajnéri ÚĽUV zohrávali výnimočnú úlohu v rozširovaní a kultivovaní škály výrobkov s podieľom ručnej remeselnej práce. Mnohé z návrhov dizajnérov zľudoveli tak, že už dnes žijú svoj vlastný život v prostredí ľudových výrobcov. Aj v súčasnej dobe sa dizajnéri podieľajú na konečnom stvárnení výrobkov značky ÚĽUV. Ich spolupráca s výrobcami sleduje nielen marketingové ciele, ale aj rešpektovanie znakov ľudového výtvarného prejavu v použitom materiáli, vzoroch, farebnosti a technológii.
Zoznam uvádza výtvarníkov a dizajnérov, ktorí pôsobili v organizácii viac ako päť rokov.
 

 
 
 • prof. Júlia Kováčiková-Horová (1945 – 1953)
 • Oľga Štepaníková-Bujnáková (1946 – 1954)
 • arch.Viktor Holubár-Holešťák (1948 – 1954)
 • Antónia Bartková (1948 – 1975)
 • akad. mal.Viera Líčeniková-Škrabalová (1949 – 1953)
 • akad. soch.Václav Kautman (1950 – 1961)
 • Božena Janeková (1950 – 1989)
 • Viola Thainová (1953 – 1973)
 • Ľubomír Jakubčík (1953 – 1973)
 • Stanislav Koreň (1954 – 1984)
 • Július Polkoráb (1954 – 1959)
 • Anna Drobová (1955 – 1959)
 • Pavel Janek (1955 – 1967)
 • Oľga Koreňová (1956 – 1993)
 • Kamila Rauchová (1956 – 1970)
 • Estera Luptovská (1956 – 1961)
 • Anna Stančíková (1959 – 1972)
 • Magda Krajčovičová (1959 – 1992)
 • Otília Kopecká (1959 – 1992)
 • Karla Ševčíková (1959 – 1994)
 • akad. soch. Imrich Trizma (1961 – 1965)
 • Ing. Eva Kováčová (1961 – 1993)
 • Ladislav Beránek (1962 – 1966)
 • Jana Menkynová (1967 - 2009 )
 • Marta Kováčiková (1967 – 1994)
 • Elena Pavúková (1971 – 1976)
 • Klára Brunovská (1972 – 1978)
 • Mária Hlavačková (1972 – 1977)
 • Eva Kramplová (od 1972)
 • Marián Bočkay (1974 – 1992)
 • Ing. arch. Slavomír Židek (1985 – 1990)
 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > História ÚĽUV-u > Výtvarníci a dizajnéri v histórii ÚĽUV