O RCR Košice

V roku 2013 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave rozšírilo svoju pôsobnosť aj na východné Slovensko. V Košiciach otvorilo samostatnú regionálnu pobočku - Regionálne centrum remesiel ÚĽUV (RCR ÚĽUV Košice). Novovzniknuté centrum má plniť úlohu kontaktného miesta pre širokú verejnosť ako zdroj informácií o ľudových remeslách v súčasnosti.

 
IMAGE_ID

Činnosti Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice

Prevádzka Školy remesiel ÚĽUV Košice s kurzami pre dospelých, deti a mládež je hlavnou aktivitou centra remesiel od jeho otvorenia.

RCR ÚĽUV Košice disponuje predajňou, galériou a remeselnými dielňami, kde sa každý záujemca môže priučiť tradičným remeselným postupom a osvojiť si praktické znalosti v oblasti remeselnej a tvorivej výroby. V rezbárskej, tkáčskej, hrnčiarskej, textilnej, drotárskej dielni a dielni určenej na maľbu na sklo sa pod vedením profesionálnych lektorov môžu záujemcovia priučiť remeselnej výrobe a spoznať rôzne druhy materiálov. Ich spracovateľnosť a možnosti využitia si vyskúšajú na vlastnej koži.

Centrum tiež ponúka akreditované kurzy pre dospelých v oblasti ďalšieho celoživotného vzdelávania. Pre deti a mládež organizujeme remeselné kurzy a prázdninové aktivity v podobe Jarných tvorivých dielní a Prázdnin s remeslom, kde sa deti zoznamujú s jednotlivými materiálmi a rozširujú svoje doposiaľ nadobudnuté schopnosti a zručnosti.

Pre školy sú pripravené tvorivé remeselné dielne a exkurzie, na ktoré sa školské kolektívy môžu prihlasovať priebežne počas celého školského roka.

Hlavným cieľom Regionálneho centra remesiel v Košiciach je uchovávať a rozvíjať tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu ako súčasti nášho kultúrneho dedičstva.

Čo sa môžete na kurzoch naučiť:

Hrnčiarsky kurz – točenie na kruhu, výroba drobných úžitkových predmetov, modelovanie, engobovanie a glazovanie.

Tkáčsky kurz – tkanie tkaniny na krosnách, rôzne druhy väzieb, vytváranie vzorov a tkanín úžitkového i dekoratívneho charakteru, snovanie a navíjanie osnovy.

Rezbársky kurz – technologické postupy, práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, rezbárske techniky linkorez a vruborez, figurálna socha, dlabaný riad.

Textilný kurz –textilné techniky, abovská výšivka, technologický postup paličkovania čipiek od základov až po jednotlivé regióny Slovenska.

Drotársky kurz – tradičné drotárske postupy pletenia a opletania úžitkových, ozdobných predmetov a drôtených šperkov.

Maľba na sklo - technologické postupy maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, tvorba vlastných obrázkov.

Batika - postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním, oboznámenie sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania.

Výroba zo šúpolia – prehľad o tradičnej výrobe zo šúpolia, o sortimente, spracovaní a príprave materiálu, technologické postupy výroby úžitkových predmetov zo šúpolia.

Pletenie z prútia - postupy spracovania a prípravy materiálu, technologické postupy pletenia z prútia.

Výroba z kože – technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov, aplikácia spôsobov výzdoby šitím a razením, technologický postup šitia remienkom.