Tvorivé sympóziá mladých remeselníkov v Banskej Bystrici

I. Sympózium v roku 2007

Organizátor:  RCR ÚĽUV Banská Bystrica
Dátum:          7. jún 2007
Miesto:          Nádvorie RCR ÚĽUV, Dolná 14, Banská Bystrica

II. Sympózium v roku 2008

Dátum :         18. jún 2008
Čas:               9,00 – 15,00 hod.
Miesto:           Námestie SNP, Banská Bystrica
Organizátor:   RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica pripravuje už po druhý raz jednodňovú propagačnú akciu - tvorivé sympózium mladých výtvarníkov zo stredných umeleckých a odborných škôl regiónu. Zmyslom podujatia je propagovať na verejnosti rôzne druhy tradičných remeselných výrob...
Na podujatí sa predstavia šperkári, kováči, textilní výtvarníci, odevní dizajnéri, výrobcovia hudobných nástrojov (huslí, fujár, píšťal) a detských hračiek.

Vstup pre verejnosť voľný.