Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

 

V súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 45/ 2020 zo dňa 17. 12. 2020 a následne prijatých vyhlášok, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 19. 12. 2020 (sobota) budú Regionálne centrá remesiel (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) pre verejnosť zatvorené až do odvolania a zároveň pozastavujeme všetky vzdelávacie aktivity (kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky a pod).

Kurzy pre deti, mládež a dospelých plánujeme obnoviť v súlade s opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne tzv. Covid automat.

Na kurzy sa verejnosť môže prihlasovať bezozmeny, avšak upozorňujeme našich klientov, že zverejnené termíny kurzov sa budú priebežne aktualizovať a posúvať, a to v závislosti od aktuálne platných proti epidemických opatrení SR.

K jednotlivým kurzom dostane personalizované informácie každý záujemca mailom (termíny kurzov, miesto realizácie, spôsob platby a pod.),  a to po vyplnení prihlášky.

 
 
 
 

O RCR Banská Bystrica

Kontakty

Ako sa k nám dostanete

Mapa – Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Regionálne centrá remesiel ÚĽUV > Regionálne centrum remesiel ÚĽUV - Banská Bystrica