Regionálne centrá remesiel ÚĽUV 

 

Od roku 2004 si štátna kultúrna organizácia ÚĽUV vytvára samostatné regionálne pobočky – regionálne centrá remesiel, ktoré majú plniť úlohu kontaktového miesta pre širokú verejnosť.

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Regionálne centrá remesiel ÚĽUV