Zbierky Múzea ľudovej umeleckej výroby

 

Základom zbierkového fondu Múzea ĽUV sú

- predmety získavané pre zbierku vzorov postupne od roku 1950 z tradičného ľudového prostredia, počas výskumov vykonávaných najmä v prvých desaťročiach existencie,

- predmety súvisiace s výrobnými aktivitami ÚĽUVu a dokumentujúce podieľ ÚĽUV na rozvíjaní esteticky hodnotných prejavov tradičnej remeselnej výroby. Sem treba zaradiť aj zbierkové predmety získané z výtvarne zameraných súťaží dizajnu a remesla, vypisovaných ÚĽUV-om.

Poslaním Múzea ĽUV je na základe odbornej vedeckej a dokumentačnej činnosti vytvárať predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby minulosti i súčasnosti - jej bezprostredné prejavy i prejavy výtvarného folklorizmu na Slovensku.

 
 

Získané poznatky múzeum zverejňuje:
- formou publikačnej činnosti,
- vystavením časti dokumentácie na Internete,
- prostredníctvom výstav z vlastných zbierkových fondov,
- pre odbornú verejnosť v Centrálnej evidencii múzejných zbierok a formou prezenčného štúdia.


Zbierkový fond tvoria:
Zbierka na konci roka 2011 obsahovala 10 312 zbierkových predmetov, z ktorých väčšinu tvorí textil a takmer 3000 kusov iné materiály - hlina, drevo, kov, koža, rohovina, kraslice a maľby na skle.

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUVe > Múzeum ĽUV > Zbierky múzea