Digitálny fontes

 

Digitálny fontes z fondov MĽUV predstavuje zbierku predmetov MĽUV, ktorých spoločným menovateľom je modrotlač. Ponúka ju verejnosti ako autentický inšpiračný zdroj rozmanitosti a krásy vzorov kedysi u nás bežne používaných, a to prostredníctvom digitálnych obrazových záznamov odevu, bytových textílií, vzorkovníkov, kresieb, negatívov, atď. Sprístupňujeme ich v nasledujúcich PDF formátoch.