Možnosti prezenčného štúdia vo fondoch múzea

 

Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave ako jediná múzejná inštitúcia svojho druhu na Slovensku dokumentuje tradičnú ľudovú umeleckú výrobu od jej vzniku v tradičnom prostredí až po jej transformáciu ovplyvnenú moderným dizajnom. Inštitúcia spravuje zbierkový, pracovný a dokumentačný fond (napríklad najrozsiahlejší archívny materiál k ľudovému odevu na Slovensku).

 
 

Múzeum umožňuje prezenčné štúdium svojich zbierok a dokumentácie bádateľom – vedeckým, múzejným, osvetovým pracovníkom, študentom a ostatnej verejnosti.

Fondy múzea sú prístupné k bádaniu v súlade s príslušnou smernicou ÚĽUV-u.

Predmetom štúdia môžu byť informácie z odbornej evidencie, digitálne obrazové záznamy a predmety patriace do fondov, ak to ich stav umožňuje.

V prípade komerčného využitia prameňov poskytuje tieto múzeum len prostredníctvom uzatvorenia vhodného typu zmluvy.

V prípade záujmu o štúdium vyplňte žiadosť a pošlite ju do múzea na poštovnú alebo e-mailovú adresu – Kontakty.

Možnosti prezenčného štúdia vo fondoch múzea
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Pre bádateľov