Konzultačná činnosť, odborno-poradenské služby

 

Kurátori MĽUV v rámci konzultačnej činnosti poskytujú odbornú pomoc

  • externým bádateľom
  • riešiteľom doktorandských prác
  • riešiteľom záverečných (diplomových a bakalárskych) prác
  • riešiteľom ŠVOČ a SOČ

v rámci odborov zastúpených v zbierkovom fonde múzea.

Konzultačné hodiny nie sú vyhradené. Termín úvodnej konzultácie je nevyhnutné dohodnúť si vopred.

Kontakty na kompetentných odborníkov nájdete v sekcii: Kontakty