Informácie o múzeu

 

Múzeum ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV (Múzeum ĽUV, MĽUV) v Stupave vzniklo v roku 2009, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry pod registračným číslom 96/2009.

Múzeum ĽUV má na Slovensku svoje nezastupiteľné miesto v jedinečnej špecializácii  ľudovej umeleckej výroby a ÚĽUV- u. Svoju pozornosť zameriava na prejavy našej národnej identity prezentované aj výrobnými zručnosťami a estetickým cítením, spätým s ľudovým výtvarným prejavom.

Odborné zameranie a špecializácia múzea: Múzeum ĽUV je celoslovenským špecializovaným múzeom so zameraním na múzejnú dokumentáciu výtvarného prejavu ľudu, ľudového umenia a remesiel a domáckej výroby. Mapuje premeny a podoby ľudovej umeleckej výroby od roku 1945 po súčasnosť a tiež dokumentuje vplyv organizácie ÚĽUV.

Poslaním múzea je vytvárať prostredníctvom odbornej, vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby v minulosti a súčasnosti. Svojimi fondmi chce dokumentovať a následne v budúcnosti rekonštruovať inšpiratívny príbeh ručnej práce, používania a umného spracovania prírodných materiálov z miestnych zdrojov (ekológia v praxi), spájania funkčnosti s krásou, tradície s invenciou. Múzeum tiež dokumentuje príbeh vývoja prvkov ľudovej kultúry pretavených do ručne vyrobených úžitkových vecí - ich posun, životaschopnosť v meniacom sa svete 20. a 21. storočia, s akcentom na pôsobenie ÚĽUV- u v tejto oblasti.

Múzeum ĽUV umožňuje štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou všetkým záujemcom z odbornej i laickej verejnosti.

Výstavnú činnosť Múzea ľudovej umeleckej výroby zastrešuje Galéria ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave a Galéria ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach, ktoré sú miestami konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

Múzeum ĽUV registruje k 31. 12. 2020 v zbierkovom fonde
23 319 kusov zbierkových predmetov.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Informácie o múzeu