Pracovný fond Múzea ĽUV

 

Fond predmetov určených primárne na pravidelné manipulačné a edukačné účely. Bol zriadený smernicou ÚĽUV č. 8/2013 (s účinnosťou od 1. novembra 2013) v súlade s Etickým kódexom múzeí ICOM (The International Council of Museums), ktorého je Múzeum ĽUV inštitucionálnym členom.

Pracovný fond je v ÚĽUV-e naplno využiteľný, výpovedný potenciál autentických predmetov (aj v rôznych fázach výroby) nielen zrakom, ale aj hmatom. Je silným komunikačným kanálom pri aktivitách ÚĽUV-u a Múzea ĽUV  vo forme prednášok, kurzov a výstav.

Vo fonde sa nachádzajú predmety z materiálových skupín ako textil, drevo, prírodné pletivá, a keramika. Súčasťou fondu sú napríklad ľudové kroje, ale aj predmety vyrobené na požiadavku Múzea ĽUV pri príležitosti otvorenia výstavy Náš príbeh, ktorá bola pripravená k 70. výročiu založenia ÚĽUV-u. Výrobcovia mali na základe zadaných požiadaviek vyrobiť vo svojej materiálovej skupine logo ÚĽUV – vtáčika. Početne sú zastúpené aj predmety súvisiace s výrobou modrotlače -  formy, metráže a odevné súčiastky z modrotlače. Zastúpené sú  tiež predmety dokumentujúce postupy výroby, ktoré je potrebné zachovať pre budúce generácie (napr. papuče pletené zápästkovou technikou alebo papuče zo šúpolia).

Vo všetkých fondoch múzea je možné prezenčné štúdium, viac informácií nájdete tu: Služby bádateľom

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Fondy múzea > Pracovný fond Múzea ĽUV