Dokumentácia ľudového odevu v ÚĽUV

 

krojVýskumu a dokumentácii ľudového odevu začal ÚĽUV venovať pozornosť od roku 1950. Impulzom sa stala požiadavka na výrobu krojov pre folklórne súbory, k čomu bolo potrebné získať čo najpodrobnejšie informácie o krojoch. Odborní pracovníci začali systematickú výskumnú prácu v teréne a postupne dokumentovali jednotlivé odevné varianty, ktoré bolo možné v tom období na Slovensku zachytiť. V priebehu rokov 1950 až 1976 sa podarilo vybudovať jedinečný fond krojovej dokumentácie, ktorý obsahuje písomné, fotografické a kresbové materiály k takmer 90 variantom ľudového odevu na Slovensku. Tvorí ho 78 výskumných správ, približne 2 500 kolorovaných kresieb, 500 kresieb výzdoby, okolo 1 000 strihových nákresov, 2 000 listov materiálových vzorníkov, 3 000 fotografií, 1 700 diapozitívov a okolo 4 000 odevných súčiastok uložených v zbierkovom fonde ÚĽUV.
Na Slovensku je to najrozsiahlejší archívny materiál tohto druhu.

Dokumentačný fond ľudového odevu je základom pre krojovú výrobu a je zároveň bohatým študijným materiálom pre odborných pracovníkov, etnografov, výtvarníkov, dizajnérov i ďalších záujemcov o ľudový odev.

krojkrojkrojkroj

Autorka kresieb: Viera Škrabalová

Súvisiace informácie: Viac o kroji...

Dokumentácia ľudového odevu prístupná vo Encyklopédiách ÚĽUV.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Fondy múzea > Dokumentačný fond Múzea ĽUV > Dokumentácia ľudového odevu v ÚĽUV