Dokumentačný fond Múzea ĽUV

 

Dokumentačný fond bol zriadený internou smernicou ÚĽUV č. 10/2013 (s účinnosťou od 1. januára 2014) v súlade s Etickým kódexom múzeí ICOM (The International Council of Museums), ktorého je Múzeum ĽUV inštitucionálnym členom a za účelom budovania informačného zdroja o minulosti a súčasnosti ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Vo fonde sú odborne evidované a ukladané sekundárne prostriedky dokumentácie zbierkového fondu, aj dokumentácia odbornej činnosti ÚĽUV- u.

Základ dokumentačného fondu tvorí dokumentácia z výskumov ľudového odevu, ktoré realizovali výskumní pracovníci ÚĽUV-u v teréne od 50-tych do 80-tych rokov 20. storočia.

V dokumentačnom fonde múzea sú tieto skupiny a podskupiny:

 • Fotoarchív
 • Videodokumentácia
 • Výskumné správy
 • Krojová dokumentácia
  • Strihy v mierkach (súčiastok ľudového odevu)
  • Veľká výzdoba (súbor kresieb rôznej veľkosti, ktoré zachytávajú odevné súčiastky v reálnej mierke – rubáše, čepce, oplecká, zástery, živôtiky)
  • Vzorkovníky (v paspartách - detaily výzdoby, vzorkovníky šitia, vzory materiálov)
  • Ústredný vzorkovník vyšívacích techník
  • Materiálový vzorkovník (vzory priadze a tkanín umiestnených na papier – pasparta)

Všetky skupiny tvoria spolu kvalitný zdroj autentických informácií a slúžia ako informačný zdroj o minulosti a súčasnosti ľudovej umeleckej výroby na Slovensku (materiály, postupy, technológie, výrobcovia) a funkcie ÚĽUV-u v tejto oblasti (dizajn, sortiment, aktivity).

Vo všetkých fondoch múzea je možné prezenčné štúdium, viac informácií nájdete tu: Služby bádateľom

 

Fotoarchív

Archív dokumentačných kariet, negatívov, diapozitívov a fotografií. Dokumentačné karty sú informačným zdrojom k predmetom zbierkového a pracovného fondu a ich tvorcom (výrobcovia, dizajnéri). Sú na nich archivované výrobky ÚĽUV- u, (navrhnuté a vyrobené v ÚĽUV- e), ktoré prešli výtvarnou komisiou a boli schválené ako sortiment vhodný na predaj v predajniach ÚĽUV- u. Ďalej sa tu nachádzajú karty s fotografiami a popismi predmetov, získaných výskumom v teréne pracovníkmi ÚĽUV- u.

Výskumné správy

V dokumentačnom fonde sú uložené výskumné správy o ľudovom odeve, ľudovo-umeleckej výrobe, remeslách, výrobcoch, výrobkoch a technikách od interných i externých pracovníkov ÚĽUV- u. Vznikali od roku 1953 v Ústredí ľudovej umeleckej výroby a od roku 2009 v Múzeu ľudovej umeleckej výroby.

Prvý prieskum, avšak zrejme nezaznamenaný (v tlačovej podobe) vykonala v dňoch 16. až 21. mája 1946 prof. Kováčiková-Horová a týkal sa ľudovej umeleckej výroby keramiky na strednom a južnom Slovensku.

Krojová dokumentácia

Vznikala ako výstup terénneho výskumu ÚĽUV -u realizovaného v takmer 90 lokalitách Slovenska od roku 1950 do roku 1988.

Dôvodom týchto výskumov ľudového odevu v jeho prirodzenom prostredí bola potreba mať k dispozícii autentické zdroje na výrobu ľudového odevu napr. pre folklórne súbory. Po návrate z výskumov pracovníci ÚĽUV- u spracovali získané poznatky napísaním výskumných správ, vytvorením strihov súčiastok ľudového odevu, maľovaním výzdoby ľudového odevu na veľkoformátové listy, maľovaním postáv oblečených v pracovnom či sviatočnom ľudovom odeve, či vyvolaním zväčša čiernobiely fotografií. Prinesené vzorky materiálov vložili do paspárt (kartónová / papierová obruba), popísali ich a častiam ľudového odevu pridelili čísla. Jednotlivé vyšívacie techniky nakreslili a vzorku materiálu ňou zdobenú zapaspartovali.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Fondy múzea > Dokumentačný fond Múzea ĽUV