Čo sa skrýva v našom múzeu...

 

Zbierkový fond múzea tvoria zbierky textilu, dreva, keramiky, netextilu (predmety z kovu, kože, prírodných materiálov - prútie, šúpolie, ai.), Kruhy na vode (predmety ocenené v súťaži ÚĽUV-u nazvanej Kruhy na vode), kolorované kresby a vzorkovníky.

V dokumentačnom fonde spravujeme fotoarchív, videotéku, výskumné správy a krojovú dokumentáciu. Fotoarchív pozostáva z cca 100 000 kusov negatívov, diapozitívov, fotografií a dokumentačných kariet, ktoré obsahujú zábery z rôznych oblastí tradičnej a súčasnej ľudovej výroby či dokumentácie výrobného sortimentu ÚĽUV- u a z rozličných podujatí organizovaných ÚĽUV-om. Bývalý fond dokumentácie ľudového odevu obsahuje  písomné, fotografické a kresbové materiály k takmer 90 typom a variantom ľudového odevu na Slovensku. Bývalý preto, lebo od vzniku múzea a prevedení predmetov z ÚĽUV- u do zbierok bolo potrebné tieto predmety roztriediť podľa členenia, ktoré prináleží  zbierkovým predmetom.

Pracovný fond tvoria predmety určené predovšetkým na manipulačnú a edukačnú činnosť. Sú v ňom zastúpené materiálové skupiny ako textil, drevo, kov či koža.

Vo všetkých fondoch múzea je možné prezenčné štúdium, viac informácií nájdete tu: Služby bádateľom