Múzeum ľudovej umeleckej výroby

so sídlom v Stupave na Dlhej ul. č. 8/C

 

» Novinky z múzea

» Rok modrotlače 2014

 

 

V jubilejnom roku 2015, ktorý sa nesie v znamení 70. výročia vzniku ÚĽUV, oslovujeme vlastníkov predmetov, pri ktorých zrode stál ÚĽUV s otázkou, či by zvážili ich dar alebo predaj do jeho fondov. Možno práve váš predmet pomôže vyrozprávať príbeh ručnej práce, používania a umného spracovania rozmanitých prírodných materiálov z miestnych zdrojov (ekológia v praxi), spájania funkčnosti s krásou, tradície s invenciou. Múzeum má záujem o výrobky z typického sortimentu ÚĽUV, tak ako aj o výnimočné, medzníkové výrobky, ktoré chýbajú v jeho fondoch.

V roku 2014 ho zaujímali predovšetkým predmety vyrobené v druhej polovici 20. storočia z modrotlačových látok, ktoré nesú rukopis výtvarníkov, ale aj také, ktoré sú výsledkami posunov tejto tradičnej výrobnej techniky k sieťotlači a fototlači. Pátra aj po odevoch ušitých z modrotlače. Dobové časopisy ich zachovali na obrázkoch mnohé, ale do zbierok sa nedostali. Máte niekto takéto šaty v skrini?
Oslovili sme vás? Máte pre nás ponuku?

Napíšte, prosím, email a spolu s fotografiami predmetov ho pošlite na adresu:
jadudova(zavináč)uluv.sk, doplňte, či ide o dar alebo kúpu a nezabudnite na seba uviesť kontakty.
Ozveme sa vám. Možno ďalšie desaťročia / storočia budú mať vaši potomkovia možnosť stretávať sa s vašimi – našimi predmetmi na výstavách či na webovej stránke ÚĽUV.
Vopred ďakujeme.

 
 


 
Mapa+foto
 
 

 

Múzeum ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „MĽUV) si ÚĽUV založil v decembri 2008 a nasledujúce roky do jeho fondov previedol desiatky tisícov predmetov, ktoré jeho zamestnanci od 50tych rokov 20. storočia nadobudli z tradičného ľudového prostredia, zo sortimentu vyrobeného pod hlavičkou ÚĽUV, alebo sami vytvorili (fotografie, krojová dokumentácia).
Múzeá svojimi zbierkami pomáhajú ľuďom dopátrať sa odpovede na večnú otázku: „Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?“ To je zadanie verejnosti múzeám, pre ktoré ich financuje. Zbierky múzeí dokopy – ako médiá historickej pamäti – majú vypovedať o nás a našom skutočnom svete, znovu ho sprítomňovať prostredníctvom autentickej dokumentácie a to v kvalitatívnej rovine, ktorá je výsledkom vedeckého poznania. MĽUV má svoje nezastupiteľné miesto v, na Slovensku jedinečnej, špecializácii na ľudovú umeleckú výrobu a ÚĽUV. Zameriava svoju pozornosť na prejavy toho kto sme prezentované výrobnými zručnosťami (z rozmanitých prírodných materiálov) a estetickým cítením (spojenie úžitkovosti s krásou) spätým s ľudovou výtvarným prejavom.
Múzeum chce svojim fondmi dokumentovať a následne v budúcnosti rekonštruovať inšpiratívny príbeh ručnej práce, používania a umného spracovania prírodných materiálov z miestnych zdrojov (ekológia v praxi), spájania funkčnosti s krásou, tradícií s invenciou. Príbeh vývoja prvkov ľudovej kultúry pretavených do ručne vyrobených úžitkových vecí - ich posun, životaschopnosť v meniacom sa svete 20. a 21. storočia, s akcentom na pôsobenie ÚĽUV v tejto oblasti.

Múzeum v súčasnosti spravuje tri fondy: zbierkový, pracovný a dokumentačný. Prešli do nich dokumentačné fondy ÚĽUV a pribudli nové predmety získané kúpou, darom, výskumom.

Zbierkový fond tvoria zbierky:

 • Textil
 • Drevo
 • Keramika
 • Netextil (zbierkové predmety z kovu, prútia, šúpolia, ...)
 • Kruhy na vode (predmety ocenené v súťaži ÚĽUV nazvanej Kruhy na vode)
 • Kolorované kresby

V dokumentačnom fonde múzeum spravuje skupiny:

 • Fototéka
 • Audiotéka
 • Videotéka
 • Výskumné správy
 • Krojová dokumentácia
 • Materiálový vzorkovník
 • Návrhy
 • Vzorkovníky
 • Prezentačné tlače ÚĽUV
 • Prezentačné materiály ÚĽUV

Vo fondoch múzea je možné prezenčné štúdium v súlade s internou smernicou ÚĽUV. V prípade záujmu o štúdium vyplňte, prosím, formulár, ktorý nájdete TU a pošlite ho do múzea na e-adresu jadudova(zavináč)uluv.sk.

Digitálne fotografie/scany múzeum poskytuje uzatvorením licenčnej zmluvy. Cena za licenciu sa posudzuje individuálne podľa jej rozsahu, územného a časového obmedzenia. Cena za digitálnu fotogfrafiu/scan je 5€/ks.


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUVe > Múzeum ĽUV