Študovňa

 

Pre zamestnancov ÚĽUV i pre verejnosť je študovňa k dispozícii počas otváracích hodín.

Knižničný fond je doplňovaný väčšinou iba jedným exemplárom nakupovaného titulu a je určený predovšetkým na prezenčné štúdium, prípadne aj absenčne, ale na kratšiu výpožičnú dobu.

Novšie publikácie z produkcie Vydavateľstva ÚĽUV sú k dispozícii vo viacerých exemplároch, preto sú k dispozícii aj na vypožičiavanie domov (absenčné výpožičky).

 
 

Vzhľadom na narastajúcu návštevnosť knižnice a vysoký podiel prezenčných výpožičiek, sme rozšírili priestory študovne na prvom poschodí. Návštevníci majú k dispozícii bezdrôtovú sieť (Wi-Fi), prostredníctvom ktorej sa môžu vlastnými zariadeniami (notebook, tablet, smartphone) pripájať na internet:

  • služba je prístupná v študovni knižnice
  • služba je bezplatná
  • návštevník musí byť registrovaným používateľom knižnice ÚĽUV

Študovňa je vybavená aj samoobslužným multifunkčným zariadením (skenerom, kopírkou), na skenovanie a kopírovanie vybraných častí dokumentov nachádzajúcich sa v knižnici. Odporúčame priniesť si vlastné pamäťové zariadenie (napr. USB kľúč a pod.).