vyKROJenô v Londýne

 

5. 6. 2017 – 28. 7. 2017, Veľvyslanectvo SR v Londýne

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku. V priebehu 70-ročnej histórie stál pri kľúčových etapách jeho vývoja, a to v rôznych smeroch. Výstava vyKROJenô prináša pohľad do „vlastnej skrine“ ÚĽUV-u a hravým spôsobom tak ponúka obrazy histórie, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci vnímať rozsiahle kultúrne dedičstvo našich predkov. Po úspešnej realizácii výstavy vyKROJenô v Bratislave, ju od 5.6.2017  do 28.7.2017 môžu návštevníci vidieť aj v priestoroch Veľvyslanectva SR v Londýne.

 
 

Ľudový odev na Slovensku zaznamenal v prvej polovici 20. storočia radikálnu premenu, kedy ho postupne  nahrádzal  odev mestského štýlu. V rovnakom období (1945) sa datuje aj vznik Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktorého úlohou bola a do dnes je, nie len evidencia a podpora rozvoja tradičných remesiel, ale aj dokumentácia výrobných postupov. Pracovníci ÚĽUV-u zozbierali v rámci terénnych výskumov na území Slovenska veľké množstvo odevných súčiastok. Poznatky, pod ktorými sa ukrývajú detaily výroby a výzdoby ľudového odevu spolu z 92 obcí, typologicky zaznamenali viac ako 60 odevných oblastí Slovenska. Tieto sa od seba líšia nie len samotným tvarom, ale aj výrobnými technikami, materiálmi, farebnosťou, či zdobením, ktoré v závislosti od množstva spoločenských vplyvov pôsobilo navonok jednoducho, alebo naopak, veľmi honosne.

V období rozmachu folklórneho hnutia v povojnovom období bol ÚĽUV jedným z prvkov spolupráce s profesionálnymi výtvarníkmi a spolu s nimi stál pri zrode tisícov funkčných krojov určených k produkcii folklórnych kolektívov po celom Slovensku. Návrhári ÚĽUV-u však prenášali ľudové fragmenty aj do kolekcií moderného odievania, a tak sa modely inšpirované nie len ľudovým odevom postupne stávali súčasťou každodenného života a elementmi bežného, civilného šatstva. To všetko v období, keď ľudový odev vo svojom prirodzenom prostredí plnil zväčša už len úlohu sviatočnú, obradovú. V posledných rokoch zažíva módny dizajn z pohľadu ľudového umenia absolútnu renesanciu. Prostredníctvom uvedomovania si všetkých hodnôt spojených s originalitou a funkčnosťou v dobách minulých, vracia sa Ústredie ľudovej umeleckej výroby v čase a s obrovskou úctou vzdáva hold našim predkom, prostredníctvom výstavy vyKROJenô.