Točenô na Úrade vlády

TočenôÚstredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje v priestoroch Úradu vlády SR autorskú výstavu jedného z najlepších dizajnérov Michala Hanulu. Vo svojej tvorbe dáva prednosť dizajnérskej tvorbe, pričom využíva tradičné remeselné postupy ako techniku sústruženia mokrého dreva, ale súčasne nezabúda na súčasné moderné prvky a trendy v oblasti moderného interiéru a dizajnu, na ktorom zanecháva svojrázny umelecký podpis, v ktorom nejde proti prirodzenej ,,kresbe“ dreva. V priebehu svojej doterajšej tvorivej činnosti získal viacero ocenení a uznaní v oblasti úžitkového výtvarníctva a dizajnu.

Mgr. art. Michal Hanula je absolventom Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor: Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. V rokoch 1999 - 2005 študoval na Technickej Univerzite v Košiciach, Fakulte Umení, Katedre Dizajnu. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na ŠÚV v Ružomberku.

Výstava Točenô potrvá v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave od 12. 9. do 2. 11. 2011.