Sloverige

Hlavným motívom putovnej výstavy Sloverige v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, pripravenej Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), je rodina drevených koníkov. Prezentuje súčasnú remeselnú výrobu na Slovensku a vo Švédsku. Návštevníci si ju môžu pozrieť od 9. augusta do 15. septembra 2011.

Predstaví sa 26 švédskych a 28 slovenských autorov, ktorí tvorbou z rôznych materiálov dokazujú nielen svoju zručnosť, silu ľudovej tradície, ale aj príbuzné estetické cítenie.

„Výstava je originálna a objavná práve vo svojej konfrontačnej rovine dvoch kultúrne odlišných a predsa blízkych krajín. Remeslá spájajú ľudí, spôsob ich sebavyjadrenia, a dokonca i národy. Podobnosť medzi staršou slovenskou a staršou švédskou remeselnou tvorbou je priam do očí bijúca. Presvedčí nás o tom, že aj keď sme každý iný, predsa sme si podobní," vysvetľuje kurátorka výstavy Barbora Španitzová z ÚĽUV-u.

Počas roku 2009 bolo Sloverige prezentované v niekoľkých vybraných mestách Švédska, s rozličnou tematikou každej výstavy. V roku 2010 a 2011 bolo Sloverige predstavené v Bratislave, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici, Rimavskej Sobote a v Ružomberku. Teraz prichádza do Košíc so svojou poslednou reinštaláciou, a bude pozoruhodné sledovať čo prinesie zblíženie so švédskou kultúrou.