Po vláknach - rozhranie remesla a dizajnu - Doc. Ing. Tibor Uhrín ArtD.

Úrad vlády Slovenskej republiky

2.5. – 30.6.2011

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje diela renomovaného dizajnéra, pedagóga Katedry dizajnu Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročného partnera ÚĽUV-u Ti¬bora Uhrína. Výstava Po vláknach – rozhranie remesla a dizajnu bude prístupná na Úrade vlády Slovenskej republiky od 2.5. – 30.6.2011.

Diela Tibora Uhrína sa vyznačujú nápaditosťou a jednoduchými tvarmi, kde vynikne veľ¬mi úsporne a vtipne využitý materiál. Autor sa pohráva s rozhra¬ním remesla a dizajnu, nastoľuje a tematizuje otázku kde sa končí remeslo a kde sa už začína dizajn? Presahovanie týchto hraníc obidvomi smermi vytvára v jeho diele na¬pätie medzi polohou individuálneho tvorcu a polohou di¬zajnéra, ktorý navrhuje pre masovú produkciu. V tomto zmysle sa Uhrín zaoberá tvorbou dizajnérsko-experimen¬tálnou. Hodnoty remesla a výrazové znaky dizajnérske¬ho diela vzájomne prerastajú v malosériových produktoch, s ktorými získal Tibor Uhrín množstvo ocenení. Výstava bude prístupná na Úrade vlády Slovenskej republiky od 2.5. – 30.6.2011.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Iné výstavy ÚĽUV > Iné výstavy 2011 > Po vláknach - rozhranie remesla a dizajnu