FOLKLORE IS ALIVE!

 

Výstava s podtitulom Folklórne stopy v súčasnom dizajne zemí Višegradu ponúka neobvyklý pohľad na tradičný folklór mladých umelcov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Výstava potrvá v Českom centru Praha od 4.3. – 2.4.2011.

 
 

Výstava s podtitulom Folklórne stopy v súčasnom dizajne zemí Višegradu ponúka neobvyklý pohľad na tradičný folklór mladých umelcov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. V širokom pojatí a rôznorodosti umeleckého remesla i autorského designu ponúka výstavný projekt Folklore is Alive! spoločnú reč tvorivého snaženia. Prezentácia by mala byť povzbudením mladým tvorcom, že ich cesta remeselného a autorského spracovania kvalitného materiálu, tvorivého potenciálu a spojenie s miestnymi tradíciami nemusí znamenať konzervatívny návrat, cestu späť. Ľudovosť a prejavy vernakulárneho umenia, idylický život s vysokou mierou nadsádzky a hu¬moru a s využitím remeselných znalostí sa bez preháňania môže stať významnou devízou v globalizovanom svete. Výstava potrvá v Českom centru Praha od 4.3. – 2.4.2011.

Vystavené exponáty (pdf)