SLOVERIGE

SLOVENSKÉ A ŠVÉDSKE REMESLÁ

16. 12. 2010 – 25. 2. 2011

Gemersko-Malohontské Múzeum v Rimavskej Sobote

Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Gemersko-Malohontské Múzeum v Rimavskej Sobote si Vás dovoľujú pozvať do výstavných priestorov Gemersko-Malohontského múzea na prehliadku výnimočného medzinárodného projektu pripraveného v spolupráci so švédskou organizáciou Svensk Slöjd, predstavujúceho súčasnú slovenskú a švédsku remeselnú výrobu.

Predstaví sa 26 švédskych a 28 slovenských autorov, ktorí svojou tvorbou dokazujú nielen svoju zručnosť, silu ľudovej tradície, ale aj príbuzné estetické cítenie. Výstava je originálna a objavná práve vo svojej konfrontačnej rovine dvoch tak kultúrne odlišných a predsa blízkych krajín.

Remeslá spájajú ľudí, spôsob ich sebavyjadrenia, a dokonca i národy. Podobnosť medzi staršou slovenskou a staršou švédskou remeselnou tvorbou je priam do očí bijúca. Umenie, navzájom konfrontované, sa spája. Podstata je rovnaká, podmienky a kvalita výrobkov sa líšia.

Sloverige sa pohráva s tajomnom v umeleckom remesle - kladie hádanky, ktoré výrobky odkiaľ pochádzajú. Napokon však možno nezáleží až tak na tom, z ktorej kultúry a tradície tvorba vychádza, postavené vedľa sa predsa dopĺňajú.

Počas roku 2009 bolo Sloverige prezentované na niekoľkých vybraných miestach Švédska, s rozličnou tematikou každej výstavy. Špecifickosť kolekcie jej dovoľuje prispôsobiť sa typickým charakteristikám ľudovej výroby jednotlivých oblastí.

Vďaka putovaniu Sloverige po Švédsku, je so slovenským umením oboznámená širšia verejnosť. Tento rok bude Sloverige predvádzané na Slovensku, a bude pozoruhodné sledovať akú zmenu doň vnesú slovenské tradície. Čo nám prinesie zblíženie so švédskou kultúrou?