Reinštalácia výstavy Kruhy v Košiciach

Základom výstavy Kruhy sú diela 87 najúspešnejších tvorcov zo súťaže Kruhy na vode. Zároveň prezentuje aj 23 dizajnérskych hostí zo Slovenska i zahraničia s prácami, ktoré sú zamerané práve na tradíciu a jej rôznorodé inovácie. Výstava je voľne zoradená do piatich materiálových okruhov, rovnako ako katalóg k výstave, všetkých zúčastnených autorov obsahujúci príbehy diel a ich inšpirácie.

Zo zahraničných dizajnérov sa na výstave predstaví napr. Fínka Anna-Maria Väätäinen, ktorá sa úspešne prezentovala už v úvodnom medzinárodnom projekte Kruhov na vode. Vtedy zaujala spracovaním vŕbového prútia, dnes sa na výstave prezentuje objektmi z vŕbovej kôry. Hand made design má vo svojej hlavičke české dizajnérske štúdio Llev, kráčajúce v stopách českých i svetových remesiel. Zo slovenských tvorcov možno spomenúť napr. Michala Hanulu, dizajnéra a pedagóga z Ružomberka, ktorý experimentuje s tradičnými technikami ako sú napr. vylievanie cínom, drotárstvo, sústruženie dreva.

Výstavu bude sprevádzať program pre dospelých i deti. Cyklus sprievodných akcií pripravených ÚĽUV-om v spolupráci košickým dizajnérskym združením KEKS Design je zameraný na vzájomné presahy remesla a dizajnu a na podporenie myšlienky kontinuity tradičnej ľudovej umeleckej výroby a súčasnej remeselno-dizajnérskej tvorby. Svoj dizajnérsky program predstaví renomovaný dizajnér a pedagóg katedry dizajnu Technickej univerzity v Košiciach Tibor Uhrín. Tradičné remeselné techniky si deti budú môcť vyskúšať s lektormi zo Školy remesiel RCR ÚĽUV v Bratislave. Súčasťou sprievodného programu sú aj komentované pre-hliadky výstavy zabezpečované členmi košického dizajnérskeho zoskupenia Keks design.

Termín: 20. 4. 2010, 18.00 vernisáž výstavy
Trvanie výstavy: do 28. 5. 2010
Miesto konania: Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 12.00 do 18.00
Sprievodné akcie: workshopy, prednášky, komentované prehliadky
Organizátor: ÚĽUV
Spoluorganizátori: Košice 2013 n. o. – Kasárne Kulturpark, KEKS design