Kruhy Košice - Program sprievodných akcií:

DREVO, DIZAJN, TRADÍCIA

28.4.2010, 16.00, prednáška
Prednášajúci: Doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., Fakulta umení, TU Košice
Zreteľný záujem o remeslo a jeho kultivovaný prejav s presahmi do dizajnu a výtvarného umenia je vo svete čitateľný už niekoľko desaťročí. Tradícia mnohých kultúr a technológie minulosti sú podrobne skúmané, často kombinované a spájané s novými. Dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín sa v rámci tejto tendencie zameriava na drevo, na materiál, ku ktorému prirodzene inklinuje a vo svoje prednáške predstavuje tradície i inovácie prostredníctvom svetovej i domácej dizajnérskej tvorby či vlastnej produkcie.

TRADÍCIA V SÚČASNOM EURÓPSKOM DIZAJNE

6.5 2010, 16,00, prednáška
Prednášajúci: KEKS Design/creative lab
Inšpirácia tradičnými remeselnými technikami je jedným z významných trendov v súčasnej dizajnérskej tvorbe. Vďaka dômyselnosti spracovania, láske k prírodným materiálom a bohatosti vzorov zažíva tradičné remeslo návrat v podobe produktov dizajnérskej špičky. Členovia združenia Keks design predstavujú práce popredných dizajnérov 21. storočia odkazujúce práve na ľudovú tvorbu.

CRAFT STORY

20.5.2010, 13.00, 14.30 workshopy pre dospelých
Lektori: Škola remesiel Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava - O. Fratričová – spracovanie šúpolia, Ľ. Smržík - drôt, M. Mesárošová – textilné techniky
Workshop je určený pre pedagógov zaoberajúcich sa výučbou výtvarného umenia a remesiel. Formou odborného výkladu a praktických ukážok práce s materiálom sa účastníci workshopu zoznámia so spôsobmi spracovania prírodných materiálov a tradičnými postupmi. Workshop je zameraný na rozvíjanie znalostí v oblasti tradičných remesiel, lokálnej výroby, rozšírenie vedomostí o pôvode techník, priblíženie historických súvislostí. Tradičné i súčasné remeslo sa tak stáva zaujímavou a podnetnou formou rozvoja detskej výtvarnej kreativity, ale aj spôsobom vzbudenia záujmu o národné kultúrne dedičstvo.

V KRAJINE REMESIEL

21.5.2010, 13,00, 14.30 workshopy pre žiakov I. stupňa ZŠ
Lektori: Škola remesiel Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava - O. Fratričová – spracovanie šúpolia, Ľ. Smržík - drôt, M. Mesárošová – textilné techniky
Organizácia workshopu: vek 6 – 10 rokov, 3 skupiny po max. 7 detí
Anotácia: Akreditovaní lektori zo Školy remesiel RCR ÚĽUV Bratislava predvedú praktické ukážky techník ručného spracovania prírodných materiálov ako je šúpolie, predstavia tradičné pracovné postupy a spôsoby používania náradia pri práci s drôtom a oboznámia s využitím tradičných textilných techník pri tvorbe úžitkových a dekoratívnych predmetov. Deti majú k dispozícii náradie a materiál, odbornú pomoc a dlhoročné skúsenosti vynikajúcich lektorov, s ktorými si vyrobia malé dekoratívne alebo úžitkové predmety.

REMESELNÝ DIZAJN

piatky 23.4., 7.5., 15.5., 28.5., 12,00 – 18,00, komentované prehliadky
Aké príbehy skrývajú najúspešnejšie súťažné práce i práce hostí výstavy Kruhy, akým spôsobom sa na výstave tvorivo prepája tradičné remeslo a súčasný dizajn, či prečo sa stále viac hovorí o dôraze na lokálnu kultúrnu identitu – na tieto i ďalšie otázky dostanú návštevníci odpoveď v rámci odborného lektorského výkladu, zabezpečovaného členmi košického dizajnérskeho združenia Keks design. S výstavou Kruhy spája viacerých členov Keks-u nielen záujem o dizajn, ale aj účasť ich prác na výstave.

Interaktívna zóna pre návštevníkov – séria diel určených pre priamy kontakt a oboznámenie sa s materiálom a funkciou predmetu.

Sprievodné akcie prebiehajú v priestoroch výstavy Kruhy - Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2 , Košice.
Pre všetky workshopy je potrebné min. týždeň vopred potvrdiť účasť a dohodnúť si počet účastníkov v jednotlivých skupinách.
Vstup na výstavu a všetky sprievodné akcie je bezplatný.
informácie a potvrdenie účasti na workshopoch: tel.: +421917532070, craft@uluv.sk
informácie o ostatných sprievodných akciách: tel.: +421918045319, keksdesignlab@gmail.com