Reinštalácia výstavy Kruhy v Košiciach

 

Základom výstavy Kruhy sú diela 87 najúspešnejších tvorcov zo súťaže Kruhy na vode. Zároveň prezentuje aj 23 dizajnérskych hostí zo Slovenska i zahraničia s prácami, ktoré sú zamerané práve na tradíciu a jej rôznorodé inovácie. Výstava je voľne zoradená do piatich materiálových okruhov, rovnako ako katalóg k výstave, všetkých zúčastnených autorov obsahujúci príbehy diel a ich inšpirácie.