Po vláknach — rozhranie remesla a dizajnu

Doc. Ing. Tibor Uhrín ArtD.

Žáner : výstava
Miesto: Galéria ÚĽUV Tatranská Lomnica
Trvanie: 8.8. – 30.9.2011

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje diela reno¬movaného dizajnéra, pedagóga Katedry dizajnu Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročného partnera ÚĽUV-u Ti¬bora Uhrína. Výstava Po vláknach – rozhranie remesla a dizajnu bude prístupná v Galérii ÚĽUV od 8.8. – 30.9.2011

Diela Tibora Uhrína sa vyznačujú nápaditosťou a jednoduchými tvarmi, kde vynikne veľ¬mi úsporne a vtipne využitý materiál. Autor sa pohráva s rozhra¬ním remesla a dizajnu, nastoľuje a tematizuje otázku kde sa končí remeslo a kde sa už začína dizajn? Presahovanie týchto hraníc obidvomi smermi vytvára v jeho diele na¬pätie medzi polohou individuálneho tvorcu a polohou di¬zajnéra, ktorý navrhuje pre masovú produkciu. V tomto zmysle sa Uhrín zaoberá tvorbou dizajnérsko-experimen¬tálnou. Hodnoty remesla a výrazové znaky dizajnérske¬ho diela vzájomne prerastajú v malosériových produktoch, s ktorými získal Tibor Uhrín množstvo ocenení.