Čipky Boženy Janekovej

V Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici pripravujeme od 30. 11. 2010 výstavu súborného diela výtvarníčky Boženy Janekovej, ktorá sa počas svojho skoro 40-ročného pôsobenia v ÚĽUV-e venovala tradičnej baníckej a roľníckej čipke.

Výstava potrvá od 30. 11 .2010 do 2 .3 .2011.

Božena Janeková patrila k silnej generácii výtvarníkov ÚĽUV-u v 60. a 70. rokoch. 20. storočia. Jej tvorba je od počiatku poznačená hľadaním čo najvhodnejšieho výrazu čipky na praktické použitie v každodennom živote. Uplatňuje ho v početných návrhoch úžitkovo-dekoratívnych textílií – prestieraní, prikrývok, obrusov, určených pre interiér domácností. Aj preto pri výbere nití uprednostňuje ľan, konope, bavlnu, ktoré nevyžadujú prácnu údržbu. Ladí to tiež s dobovým úľuváckym tzv. zrebným štýlom, výtvarným myslením in natura, usilujúcim sa o striedmosť farieb, úspornosť výrazových a technických prostriedkov.
Aj stretnutia Boženy Janekovej s ľudovými čipkárkami, realizátorkami jej výtvarných návrhov, boli obojstranne obohacujúce. Neustály kontakt s čipkárskymi strediskami, zveľaďovacie kurzy, ktoré viedla, našli živnú pôdu v prácach výrobkýň. Na druhej strane ona sama vo svojich návrhoch zúročila zručnosti a improvizačné schopnosti čipkárok. V jej diele sa premietli do inšpirácií z okruhu tradičnej pásikovej čipky z Hlbokého, Solivaru, Slovenského Grobu a Gemera, tiež mnohopárovej čipky zo Starých Hôr, Španej doliny, Hontu a Novohradu.
V 70. rokoch minulého storočia rozšírila Božena Janeková repertoár svojich návrhov o voľnú textilnú tvorbu. Začína obrázkami, kde rozohráva línie prevažne pásikovej čipky do kvetov, listov, stromov, vtákov, figúr či abstraktných motívov. S cieľom vytvoriť cenovo dostupné čipky – suveníry navrhuje paličkované miniatúry. Púšťa sa aj do nástenných závesov, ktoré vtedy patrili k obľúbeným a žiadaným dekoratívnym doplnkom interiérov verejných budov, obecných úradov, sobášnych siení. Najčastejším námetom Janekovej tapisérií je ženská postava v kroji s rozpoznateľnými miestnymi črtami. Uprednostňuje geometrizované tvarovanie figúr, k čomu sa jej najviac hodí mnohopárová čipka, ale využíva aj inšpirácie pásikovou gemerskou čipkou. Pri niektorých závesoch zvýrazňuje plastickosť kresby nápaditým kontúrovaním pomocou vlneného rúna.
Od roku 1979 až do odchodu do dôchodku v roku 1989 zastávala v ÚĽUV-e post vedúcej vývojovej pracovníčky pre oblasť čipky. Výstavou, ktorú sme usporiadali, by sme radi vyslovili vďaku Božene Janekovej za významný vklad, ktorým prispela do tvorivého diania v ÚĽUV-e, ale aj vzdať poctu za výraznú stopu, ktorú svojím dielom zanechala v slovenskej čipkárskej tvorbe.