Michal Fratrič: V plnej paráde

29. 4. 2022 – 30. 6. 2022 (utorok – sobota, 9.00 – 17.00)
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica

 

Drevo si ako výnimočný prírodný materiál zasluhuje našu pozornosť aj v súčasnosti. Preto mu v tomto roku vzdávame hold sériou výstav, ktorými návštevníkov očarí a zasiahne hlboko vo vnímaní jeho nezameniteľnej krásy. V poradí druhým počinom ÚĽUV-u v téme DREVO je predajná výstava majstra ľudovej umeleckej výroby a rezbára Michala Fratriča, ktorého tvorbu vám predstavíme v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici od 29. apríla do 30. júna 2022. Vidieť rezbárske umenie naživo a stretnúť sa s majstrom osobne budete mať možnosť dňa 11. júna 2022 v čase od 14.00 do 17.00 hod.

 
 

Michal Fratrič nadobúdal praktické, ale najmä výtvarné znalosti na odbore tvarovania dreva a rezbárstva u akad. soch. Mariána Hubu na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v ateliéri sochára Petra Strassnera v Devíne, ktorý popri škole navštevoval. Vo svojej vlastnej tvorbe ich dodnes rozvíja predovšetkým na solitérnych sochárskych objektoch či sedeniach, interiérových predmetoch. Výrazný v jeho tvorbe je citlivý prístup k samotnému materiálu, pri ktorom rešpektuje krásu dreva, no zároveň mu vtláča neopakovateľný výtvarný rukopis. Na jeho výrobkoch je čitateľná stopa po ručnom nástroji – sekere, obojručnom noži, lyžičkári, hoblíku, rašpli, ručnej pílke, pričom metódy a technológie závisia od typu výrobku. Napríklad misy sú na začiatku modelované, dlabané alebo frézované reťazovou pílou. Následne brúsené uhlovou brúskou a dokončené žliabkovaním a brúsením, prípadne opaľovaním. Na povrchovú úpravu využíva autor prírodný olej, ktorý zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a umocňuje krásu materiálu. Najmä technika opaľovania dreva dáva priestor zaujímavým štruktúram a kontrastom s prirodzenou farebnosťou dreva.

V tvorbe úžitkových predmetov – dlabaných mís a lyžíc – je nepopierateľne prítomný odkaz Michala Fratriča na tradičnú ľudovú výrobu. Z primárnej funkcie vychádzajúce tvaroslovie predmetu povyšuje svojím výtvarným prejavom na samostatný objekt, ktorý vie zaujať výrazné miesto v interiéri. O jeho schopnosti presahovať s potrebným rešpektom a citom hranice tradičnej výroby svedčí tiež 3. miesto v súťaži dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode 2018, ktoré získal za drevenú lavicu s názvom Dvojhlavec. Svoje skúsenosti odovzdáva aj ako lektor rezbárskej dielne v regionálnych centrách remesiel ÚĽUV, čím dokazuje, že vie nielen rozvíjať a uchovávať remeslo, ale aj posúvať poznatky o ňom ďalším generáciám.

Tvorbu Michala Fratriča možno nájsť v predajniach ÚĽUV, ale i vo verejnom priestore cez diela z rezbárskych sympózií. A hoci jeho výtvarný prejav je ustálený, presvedčivý a jasný, túžba po tvorbe mu nedá ustrnúť na mieste bez ďalšieho rozvíjania. Nedovoľuje mu to jeho výtvarné cítenie, dosiahnuté vzdelanie v oblasti drevorezby a opracovania dreva ani materiál, ktorý je vždy iný, meniaci sa a originálny.

Generálna riaditeľka ÚĽUV-u Mgr. Eva Ševčíková: „Tak ako má každá drevina svoje osobité vlastnosti, rovnako všetci remeselníci a tvorcovia ÚĽUV-u dávajú dreveným dielam svojský rukopis. Prostredníctvom našich galérií môžu návštevníci nahliadnuť do ich originálnej tvorby a obdivovať tradičnú ľudovú umeleckú výrobu. Teší nás, že je tomu tak i v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice, kde má drevo rozhodne svoje miesto.“

Michal Fratrič – predvádzanie remesla