Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

7. 2. 2020 – 4. 2. 2021

 

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 návštevníkom predstavuje ukážku tvorby šestice výrobcov, ktorí získali tituly majstrov ľudovej umeleckej výroby za rok 2019, menovite Silvie Geringovej (pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách, splsťovanie), Michala Horníka (majolika), Marie Michalicovej (paličkovaná čipka), Štefana Rutzkého (výroba obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy), Jána Trebulu (ľudové hudobné nástroje) a Pavla Vrticha (pletenie z vŕbového prútia). Výstava potrvá rok, do 4. februára 2021.

 
 

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2019 pribudlo k viac než štyristo oceneným ďalších šesť majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky nášho kultúrneho dedičstva. 

 

Sprievodné podujatia:
15. 8. 2020 – Predvádzanie maľovania keramiky majstrom ĽUV Gustávom Virágom v Tatranskej Lomnici
22. 8. 2020 – Predvádzanie výroby ľudových hudobných nástrojov s majstrom ĽUV Jánom Trebulom v Tatranskej Lomnici