Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II.

20. 6. 2019 – 29. 10. 2019

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupnilo od 20. júna 2019 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II. Návštevníkom predstavuje ukážku tvorby druhých troch zo šestice výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 – Halinu Grešlíkovú (tkanie na krosnách), Pavla Gregora (výroba zo slamy) a Igora Prilinského (výroba zo svoru). Výstava potrvá do 29. októbra 2019.

 
 

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2018 pribudlo k viac než štyristo oceneným šesť ďalších majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky kultúrneho dedičstva. Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II. predstavuje tvorbu druhej trojice ocenených – Halinu Grešlíkovú, Pavla Gregora a Igora Prilinského.

 

Sprievodné podujatia:
17. 8. 2019 - Predvádzanie tvorby zo svoru
21. 9. 2019 - Predvádzanie tkáčskej techniky
28. 9. 2019 - Predvádzanie výroby zo slamy