Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I.

26. 2. 2019 – 19. 6. 2019

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupní od 26. 2. 2019 v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I. Návštevníkom predstaví ukážku tvorby prvých troch zo šestice výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výrob za rok 2018 – Eduarda Hupku (tokárstvo), Dagmar Kocianovej (ručné pletenie z vlny) a Miloty Schusterovej (maľba na sklo). Výstava potrvá do 19. júna 2019.

 
 

Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje najlepším slovenským výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. Roku 2018 pribudlo k viac než štyristo oceneným šesť ďalších majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky kultúrneho dedičstva. Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I. predstavuje tvorbu prvej trojice ocenených – Eduarda Hupku, Dagmar Kocianovej a Miloty Schusterovej.

 

Sprievodné podujatia:
1. 6. 2019 – Predvádzanie techniky maľby na sklo
11.5.2019 – predvádzanie techniky vbíjania kovu do dreva majstrom ĽUV Eduardom Hupkom