Betlehemy

5. 11. 2019 – 4. 2. 2020

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára novú výstavu Betlehemy, ktorá má za cieľ predstaviť návštevníkom históriu betlehemov prostredníctvom vybraných diel zo zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV, diel vybraných výrobcov a výrobkov, ktoré sa nachádzajú v skladových zásobách ÚĽUV-u. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 5. 11. 2019 do 4. 2. 2020 v Galérii a predajni ÚĽUV – Tatranská Lomnica.

 
 

Sprievodné podujatia:
18. 1. 2020 – Predvádzanie drevorezby s Martinom Meššom
14. 12. 2019 – Predvádzanie drevorezby s Petrom Zoričákom
23. 11. 2019 – Predvádzanie drevorezby s Janou Majerskou