Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022

od 11. 11. 2022 do 31. 3. 2023 (pondelok – piatok, 13.00 – 17.00 hod.)
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

V košickej Galérii ÚĽUV predstavujeme desať najvýraznejších osobností spomedzi výrobcov, ktorým bol v rokoch 2021 a 2022 udelený titul majsterka a majster ľudovej umeleckej výroby (ĽUV) za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Vystavované diela charakterizujú a reprezentujú výrobu, za ktorú im bol titul udelený.

 
 

Tradícia udeľovania čestných majstrovských titulov siaha do roku 1959. O ich udelení rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a ďalších odborníkov, ktorá do dnešného dňa ocenila cez štyri stovky výrobcov z rozmanitých odvetví tradičných remesiel a domáckych výrob. Pravidelným aktom oceňovania prejavuje ÚĽUV spoločenskú úctu a obdiv výrobcom, ktorí svojou prácou majstrovsky uchovávajú a autorsky rozvíjajú jedinečné prvky nášho kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Výstava Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022 prezentuje tvorbu desiatich, ktorí tento titul získali v uvedených rokoch.

V roku 2021 boli ocenení Soňa Bezúchová (čipkárstvo), Peter Dolinaj (sklárstvo), Michal Fratrič (drevorezba), Tatiana Homolayová Hanzelová (maľba na keramiku) a Peter Lužák (džbankárstvo a výroba majoliky) a v roku 2022 Iva Benáčková (maľba na sklo), Angela Czintelová (čipkárstvo), Juraj Hanulík (džbankárska výroba – maľovanie majoliky), Ladislav Hedvigi (výroba kyjatických hračiek) a Ľuboš Majan (výroba bičov).

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11. novembra 2022. Návštevníci na nej cez vystavené diela spoznajú umelecké hodnoty a silné osobné príbehy tvorcov, ktoré poukazujú na trvalé hodnoty ľudovej umeleckej výroby pre spoločnosť. K inšpirujúcim vlastnostiam majstrov neodmysliteľne patrí originalita, talent, tvorivosť, um, trpezlivosť, húževnatosť a remeselná zručnosť. V Galérii ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach ich môžete obdivovať do 31. marca 2023.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Košice > 2022 > Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022