Membranofóny – blanozvučné nástroje

 

Na Slovensku patria k najmenšej skupine nástrojov a radíme sem všetky typy veľkých a malých bubnov. Princípom hry na nich je rozochvenie a rozkmitanie blany úderom ruky, prstov alebo paličky. V minulosti mali výsadné postavenie ako rytmický prvok v tanci alebo pri zvukových signáloch, rovnako významných v mestách aj na dedinách. Ich mohutný zvuk riadil život spoločenstva, zábavu, ale aj vojenské pochody a strety. Boli dôležitou súčasťou najmä dychových hudieb.

 
 

« Späť