Výstavy v Galérii ÚĽUV Košice 2021


 

V krajine remesiel 2021

8. ročník súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže

Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu. 8. ročník tejto súťaže je dôkazom toho, že napriek nevyhnutnej spoločenskej izolácii je potrebné uniknúť do sveta fantázie, kde vládnu farby a tvar určuje priestor, kde rozvoniavajú prírodné materiály a neexistujú žiadne limity. To, ako sa podarilo pedagógom, výtvarníkom a rodičom mladú generáciu inšpirovať a odovzdať jej svoje vedomosti a zručnosti, môžete vidieť na výstave všetkých prác zapojených do tohto ročníka. Výstavná prehliadka je verejnosti sprístupnená od 5. 11. 2021 do 25. 2. 2022 v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV, na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach.

5. 11. 2021 – 25. 2. 2022 – výstava predĺžená do 30. 3. 2022

 
 

Majstri hudobných nástrojov

Hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku

Výstava Majstri hudobných nástrojov prichádza do Košíc. Je prehliadkou majstrovských diel slovenských výrobcov ľudových hudobných nástrojov. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s ľudovou hudobnou kultúrou Slovenska prostredníctvom predmetov zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby a SNM – Hudobného múzea. Pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov sú pripravené vytlačené 3D modely vybraných hudobných nástrojov, ktoré spoznajú prostredníctvom hmatu. Výstava je verejnosti sprístupnená od 22. októbra 2021 do 31. októbra 2022.

22. 10. 2021 – 31. 10. 2022

 
 

Majsterka detailu

Profilová výstava prác tkáčky z Kostoľan nad Hornádom Majsterky ĽUV Márie Tomisovej v Galérii ÚĽUV Košice.

Srdečne vás pozývame na výnimočnú výstavu pri príležitosti životného jubilea majsterky ľudovej umeleckej výroby Márie Tomisovej. Je jedinečnou a výraznou osobnosťou v oblasti ľudovoumeleckej výroby a jej spolupráca s ÚĽUV-om trvá už viac ako štyri dekády. Keďže v roku 2021 oslavuje svoje 85. narodeniny, táto výstava je naším pozdravom a vyjadrením vďaky za jej priateľstvo a obdivu k jej tkáčskemu majstrovstvu. Majstrovstvo pani Márie Tomisovej môžete prísť obdivovať do Galérie ÚĽUV v Košiciach od 30.9. do 29.10.2021.

30. 9. 2021 – 29. 10. 2021

 
 

Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020 návštevníkom predstavuje ukážku tvorby jedenástich výrobcov, ktorí získali tituly majstrov ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020, menovite Silvie Geringovej (pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách, splsťovanie), Michala Horníka (majolika), Marie Michalicovej (paličkovaná čipka), Štefana Rutzkého (výroba obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy), Jána Trebulu (ľudové hudobné nástroje) a Pavla Vrticha (pletenie z vŕbového prútia), Pavla Ferdinandyho (zdobené palice), Ivana Klučiara (medovníky s bielym prelamovaným dekórom), Jany Majerskej (drevorezbárstvo), Anny Suchej (kožušnícka výroba) a Floriána Šavrtku (výroba košov z lubov). Výstava potrvá do 16. septembra 2021.

10. 6. 2021 – 16. 9. 2021