V krajine remesiel 2019

od 11. 10. 2019 do 30. 1. 2020

 

Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom je výstava súťažných prác V krajine remesiel 2019, ktorou Ústredie ľudovej umeleckej výroby prezentuje ľudovo-umeleckú výrobu detí a mládeže od 8 do 15 rokov. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11.10. 2019 do 30.1. 2020 v Galérii ÚĽUV Košice na Mäsiarskej ulici 52.

 
 

Aj v tomto ročníku sa žiaci mohli zapojiť do viacerých tém. Podľa materiálových skupín boli určené tieto témy: Zakliate v dreve, Nite nebláznite, Noty pre drôty, Na sklo maľované, Pletky s pletivami a Veci, čo nevedia všetci. Najviac zastúpenou témou bolo Na sklo maľované v počte 106 prác.

A v čom bol tento ročník iný? „Predovšetkým počtom prihlásených prác. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 369 prác, čo prekonalo všetky naše očakávania. Opäť sa nám potvrdilo, že na Slovensku sa stále veľa škôl, pedagógov a detí chce venovať tradičnému remeslu, zdokonaľovať sa v technike a vytvárať kreatívne práce v súlade s tradičnou remeselnou výrobou“ odpovedá na otázku kurátorka výstavy Jana Antalová.

V mladšej vekovej kategórii (8 – 11 rokov) bolo zaregistrovaných 192 prác a kolekcií, vo vyššej vekovej kategórii (12 – 15 rokov) 177 prác a kolekcií. Päťčlenná porota  nemala ľahké rozhodovanie, práce žiakov boli zaujímavé, kreatívne a neraz vyvolali diskusiu v radoch poroty. Svojej úlohy sa však chopili zodpovedne, zvažujúc každú jednu prácu podľa daných kritérií. V záverečnom hodnotení udelili celkovo 40 cien a 65 čestných uznaní.