Výstavy v Galérii ÚĽUV Košice 2019

 

V krajine remesiel 2019

Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom je výstava súťažných prác V krajine remesiel 2019, ktorou Ústredie ľudovej umeleckej výroby prezentuje ľudovo-umeleckú výrobu detí a mládeže od 8 do 15 rokov. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11.10. 2019 do 30.1. 2020 v Galérii ÚĽUV Košice na Mäsiarskej ulici 52.

11. 10. 2019 – 30. 1. 2020

 
 

Kruhy na vode 2018

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác ocenených v 10.ročníku súťaže Kruhy na vode, ktorá iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Jubilejný ročník bol otvorený jednotlivcom i kolektívom z krajín V4, vďaka čomu súťaž nadobudla medzinárodný charakter. Vystavené práce tak ponúkajú nie len náhľad na súčasné úžitkové umenie a dizajn, ale aj priestor na konfrontáciu prístupov jednotlivých krajín.

7. 6. 2019 – 6. 10. 2019

 
 

Zárezy a Erózie

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 19.5. 2019

Autorská výstava renomovaného dizajnéra Tibora Uhrína predstavuje popri úžitkových predmetoch (dózy, misy, svietniky, nábytkové solitéry) najmä dlhodobo rozpracovanú voľnú sériu dlabaných a frézovaných predmetov. Autor je známy predovšetkým prácou s drevom – materiálom, ktorého kvality dokonale pozná. V poslednom období tvorby sa venuje primárne frézovaniu na autorskom stroji, čo mu umožňuje sledovať materiál v jeho autenticite, kráse i chybách, a zanechávať tak na úžitkových predmetoch svojrázny umelecký rukopis.

15. 2. 2019 – 25. 4. 2019

Sprievodné podujatia:
25. 4. 2019 – Prednáška Drevo v tradícii a dizajne