V krajine remesiel

od 13. 10. 2017 do 9. 2. 2018

 

O tradičné ľudové remeslá je stále záujem aj medzi tými najmenšími. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) to dokazuje výstavou v Krajine remesiel 2017. Výstava prezentuje práce zručných detí od 8 do 15 rokov, ktoré sa zapojili do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom V Krajine remesiel. Otvorenie výstavy spolu s odovzdávaním cien sa bude konať v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice dňa 12. 10. 2017. Výstavná prehliadka všetkých prihlásených prác do súťaže bude verejnosti sprístupnená od 13. 10. 2017 do 9. 2. 2018 v Galérii ÚĽUV, v priestoroch Regionálneho centra remesiel, na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach.

 
 

Zrod myšlienky organizovať prehliadku V krajine remesiel siaha do roku 2006. Hlavným zámerom ÚĽUV-u bolo vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť ich vedomie kultúrnej identity, ako aj podporiť ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu. Úspech súťaže potvrdil jej význam a každý ďalší ročník priniesol nové, nápadité a remeselne zvládnuté diela.  ÚĽUV sa aj touto formou stará, aby tradičné umelecké výroby a remeselné techniky na Slovensku nezanikli, prípadne ožili tie už zaniknuté.