Vykrojenô -

tradičný ľudový odev na Slovensku

12.2.2016 – 27.5.2016, Galéria ÚĽUV Košice

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby dlhodobo mapuje tradičný ľudový odev na Slovensku. V priebehu 70-ročnej histórie stál pri kľúčových etapách jeho vývoja, a to v rôznych smeroch. Výstava vyKROJenô prináša pohľad do „vlastnej skrine“ ÚĽUV-u a hravým spôsobom tak ponúka obrazy histórie, prostredníctvom ktorých môžu návštevníci vnímať rozsiahle kultúrne dedičstvo našich predkov. Po úspešnej realizácii výstavy vyKROJenô v Bratislave, ju od 12.2. do 27.5.2016 môžu návštevníci vidieť aj v Galérii ÚĽUV Košice.

Miesto: Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Otváracia doba: pondelok až piatok od 13.00 do 18.00 hod.
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Kurátorky výstavy: Monika Zapletalová a Dana Kľučárová

 
 

Ľudový odev na Slovensku zaznamenal v prvej polovici 20. storočia radikálnu premenu, kedy ho postupne nahrádzal odev mestského štýlu. V rovnakom období (1945) sa datuje aj vznik Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktorého úlohou bola a do dnes je, nie len evidencia a podpora rozvoja tradičných remesiel, ale aj dokumentácia výrobných postupov. Pracovníci ÚĽUV-u zozbierali v rámci terénnych výskumov na území Slovenska veľké množstvo odevných súčiastok. Poznatky, pod ktorými sa ukrývajú detaily výroby a výzdoby ľudového odevu spolu z 92 obcí, typologicky zaznamenali viac ako 60 odevných oblastí Slovenska. Tieto sa od seba líšia nie len samotným tvarom, ale aj výrobnými technikami, materiálmi, farebnosťou, či zdobením, ktoré v závislosti od množstva spoločenských vplyvov pôsobilo navonok jednoducho, alebo naopak, veľmi honosne.

V období rozmachu folklórneho hnutia v povojnovom období bol ÚĽUV jedným z prvkov spolupráce s profesionálnymi výtvarníkmi a spolu s nimi stál pri zrode tisícov funkčných krojov určených k produkcii folklórnych kolektívov po celom Slovensku. Návrhári ÚĽUV-u však prenášali ľudové fragmenty aj do kolekcií moderného odievania, a tak sa modely inšpirované nie len ľudovým odevom postupne stávali súčasťou každodenného života a elementmi bežného, civilného šatstva. To všetko v období, keď ľudový odev vo svojom prirodzenom prostredí plnil zväčša už len úlohu sviatočnú, obradovú. V posledných rokoch zažíva módny dizajn z pohľadu ľudového umenia absolútnu renesanciu. Prostredníctvom uvedomovania si všetkých hodnôt spojených s originalitou a funkčnosťou v dobách minulých, vracia sa Ústredie ľudovej umeleckej výroby v čase a s obrovskou úctou vzdáva hold našim predkom, prostredníctvom výstavy vyKROJenô.

Okrem ochrannej a estetickej funkcie bol odev v minulosti aj komunikačným prvkom. O svojom nositeľovi prezrádzal jeho sociálny status, stav, náboženskú a rodovú príslušnosť, ale aj iné osobné informácie. Rozmanitá výzdoba, farebnosť, či strih ľudového odevu sú prejavom kreativity našich predkov a predstavujú nevyčerpateľný zdroj inšpirácie aj pre súčasnú módnu tvorbu. ÚĽUV svojimi aktivitami od počiatku svojej existencie upozorňuje verejnosť na toto bohatstvo.“ dodáva kurátorka výstavy a generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

 

« Spať