Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska

15.6.2016 - 25.11.2016

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) pripravilo kolektívnu výstavu diel ľudových umeleckých výrobcov Juliany Boboňkovej, Márie Tomisovej, Cyrila Horáka, Petra Kovalíka, Jána Krajčího, Martina Meššu, Jána Sakalu a Igora Todera. Výstava približuje umelecké osudy autorov vystavených diel, poukazuje na význam ľudovej umeleckej výroby a jej hodnoty prostredníctvom vystavených diel a oboznamuje verejnosť s podmienkami získania čestného titulu „majster ľudovej umeleckej výroby“, ktorý bol od roku 1959 udelený už 406 výrobcom.

 
 

Na výstave môže návštevník zhliadnuť starostlivo vybrané tradičné ľudové umelecké výrobky, ktoré charakterizujú a reprezentujú výrobu jednotlivých majstrov a životné etapy s nimi spojené. Sprevádzané sú textami spolu s krátkymi videozáznamami, ktoré zachytávajú majstrov priamo pri ich práci.

Už dlhé roky je trendom našej kultúrnej inštitúcie mazať anonymitu a odhaľovať verejnosti uchovávateľov tradičných umeleckých výrob a ľudových umeleckých výrobkov. Návštevníci Dní majstrov si vážia možnosť osobne sa porozprávať s výrobcami, návštevníci predajní považujú za dôležité vedieť, kto je tvorcom výrobku, ktorý si práve kúpili, čitatelia časopisu RUD so záujmom čítajú rubriku o výrobcoch a ich ceste k remeslu. V tomto duchu sa nesie aj naša výstava. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zručných majstrov, ktorí boli za svoju tvorbu ocenení čestným titulom a prepojiť tak konkrétny výrobok s konkrétnym výrobcom“ - povedala kurátorka Tinesová.

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Košice > 2016 > Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska