V krajine remesiel 2015

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov piateho ročníka detskej tvorivej súťaže V krajine remesiel 2015 spojené s vernisážou hodnotených diel je prvou udalosťou novootvoreného Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice. Široká verejnosť môže nájsť najlepšie detské remeselné práce v nových priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice od 5. októbra 2015 do 15. januára 2016, vždy v pracovných dňoch, v časoch od 13.00 do 18.00 hodiny.

 
 

V krajine remesiel podnecuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby remeselnú tvorivosť medzi najmladšou generáciou, ktorá v dnešnej modernej dobe potrebuje podobné podnety viac než kedykoľvek predtým. „Je pravda, že učitelia a lektori rôznych škôl či krúžkov pôsobia motivačne a snažia sa deti priviesť k ľudovým remeslám. Ak by však deti samé necítili, že im formy a technológie ľudového umenia niečo ponúkajú, neangažovali by sa. Veľmi rýchlo by ukázali, že ich viac zaujímajú tablety, počítačové hry alebo fantasy literatúra.“ Dodáva predseda poroty, estetik a pedagóg, prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., ktorý ďalej dodáva, že vďaka inovatívnemu prístupu detí porota „nemala pocit, že by deti ‚zaspali dobu‘ a chceli sa stať tradičnými ľudovými umelcami z minulosti. Naopak, dokázali si osvojiť, čo im tradícia ponúka a do sveta tradičného umenia ponorili sa s chuťou a pritom nezabúdali na svoju prítomnosť.

 

« spať