Milan Árendáš - Fajansa

 

Výstava Milan Árendáš – Fajansa v Galérii ÚĽUV (31.1. – 18.5.2013) sa stala pre umelca podnetom pre vytvorenie novej kolekcie výrobkov, nových dátumom výroby, no verných jeho vlastnému cíteniu tvarov, farieb, ornamentov. Súčasťou výstavy je aj súbor kachlíc, ktoré sú ukážkou z rôznych kachliarskych realizácií. Tie dokumentujú ako sa džbankárske remeslo prenieslo na inú plochu, kde výsledok slúži výsostne funkčnému účelu, no technológia a dekoratívnosť fajansy zostáva. To všetko poukazuje na rôzne podoby vzácneho remesla, na výnimočnosť fajansy Milana Árendáša, ktorá je dôkazom toho, že dosiahnuť majstrovstvo starých majstrov je možné aj v súčasnosti.

 
 

„Pre životaschopnosť každého remesla je potrebné, aby malo takých majstrov, ktorí nielen pokračujú v jeho zachovaní, ale rozvíjajú ho vlastným spôsobom. Milan Árendáš je jedným z nich“, hovorí kurátorka výstavy Eva Ševčíková.

Milana Árendáša možno charakterizovať ako zručného džbankára a kachliara, zároveň skvelého maliara s originálnym autorským rukopisom, ktorý používa glazúry a farby blízke fajanse starších období. Pre Árendášovu keramiku je typická osobitá farebnosť, ktorú získava vlastným miešaním farieb. Má rád zemité tóny, jeho farby sú plastické, majú svoju vlastnú štruktúru. Výstava zároveň dokumentuje ako sa pôvodné džbankárske remeslo prenieslo na inú plochu, ktorého výsledok slúži výsostne funkčnému účelu, no technológia a dekoratívnosť fajansy zostáva. To všetko poukazuje na rôzne podoby vzácneho remesla, ktorého znalosť umelec vo svojej tvorbe využíva.