Dizajn s tvárou ÚĽUV - Janka Menkynová

 

Retrospektívna výstava predstavuje výtvarníčku Janku Menkynovú,
ktorá 42 rokov formovala smerovanie remeselnej tvorby a dizajnu v ÚĽUV-e.


Výstava potrvá od 10.3. – 11.6.2011

 
 

Retrospektívna výstava predstavuje výtvarníčku Janku Menkynovú, ktorá 42 rokov formovala smerovanie remeselnej tvorby a dizajnu v ÚĽUV-e.. Predstavený výber z tvorby autorky je výnimočný – výnimočný svojim rozsahom, obsahom i kvalitou vystavovaných diel, no jeho jedinečnosť tkvie predovšetkým v tom, že bol tvorený pre ľudí a s ľuďmi. Podáva ich osobné príbehy, osudy ľudí, ktorí stoja za jej dielom. Poukazuje na pridanú hodnotu úžitkových predmetov s puncom autorského rukopisu, ktorá spočíva v remeselnom spracovaní a výbere materiálu. Dizajn ÚĽUV, ktorý sa stal synonymom kvality a tradície Slovenska.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Bratislava > 2011 > Dizajn s tvárou ÚĽUv - Janka Menkynová