Constructions

Súčasné nórske umenie a remeslá – Výstava a Seminár

Galéria ÚĽUV privíta jedinečnú výstavu súčasného nórskeho umenia a remesiel Constructions. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. novembra 2011 o 17:00 hod v priestoroch Galérie ÚĽUV v Bratislave. Verejnosti bude prístupná do 21. januára 2012.

Ako už názov napovedá, výstava je založená na koncepcii „konštrukcie“. Tento termín sa používa v mnohých oblastiach vrátane architektúry, strojárenstva, geometrie, hudby a jazykov. Existuje veľa metód konštrukcie, od práce na jednom objekte až po spájanie rozličných prvkov. V oblasti umeleckých remesiel sa „konštrukcia“ používa na popísanie metód pre vytváranie či už trojrozmerných foriem a vzorov na povrchoch, alebo aj ich fúzie.
Kurátorka výstavy Edith Lundebrekke si vybrala umelcov, ktorí pristupujú ku konštrukcii rôznym spôsobom, predovšetkým vo vzťahu k drevu a textíliám. Jednu vec majú spoločnú a to, že si vypracovali svoje vlastné individuálne metódy konštrukcie s cieľom vytvorenia formálneho, štrukturálneho a organizačného základu pre svoje osobité vizuálne vyjadrenie. Niektoré majú silné spojenie s tradíciami, iné sú viac experimentálne, ale všetky majú základ v tradíciách umeleckých remesiel. Téma „konštrukcia“ bola zvolená k zvýrazneniu osobitnej vnútornej kvality tam, kde nie je možné oddeliť použitú techniku od základnej myšlienky a zámeru. Obsah a vyjadrenie sú nerozlučiteľne spojené s technikou a materiálom. Umelecké remeslá sú pretkané v nerozlučiteľnom spojení medzi formou a myšlienkou. Idea je vo forme; forma je nositeľom idey.

Sprievodnou akciou k výstave je seminár Constructions. Prednášať bude Edith Lundebrekke, kurátorka výstavy, ktorá predstaví hlavnú ideu výstavy, autorov vystavených diel, porozpráva o súčasnom postavení umenia a remesiel v Nórsku, a niečo málo i o svojich vlastných dielach.
Druhým prednášajúcim je vystavujúci autor Franz Schmidt, ktorý sa bude zoberať otázkou vzťahu medzi umením a industriálnou produkciou výrobkov.
Seminár sa koná dňa 10.11. 2011 o 17:00 hod v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici č. 25, Bratislava.


V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť TU, alebo na e-mailovej adrese craft@uluv.sk.