Pocta Valérii Benáčkovej

 

Galéria ÚĽUV v Bratislave vás pozýva na výstavu maľby na sklo - Pocta Valérii Benáčkovej.

organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
miesto: Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná ul. 64
trvanie výstavy: 17. jún - 11. september 2010
vernisáž: 17. jún, o 17.00 hod. 
 

 
 

Výstava malieb na skle Valérie Z. Benáčkovej je našou poctou umelkyni, ktorá už takmer päť desaťročí vytvára pre nás svoje jedinečné, originálne umenie. Inšpirovaná históriou, ľudovou tradíciou i starou technológiou umenia maľby na skle prináša vo svojej tvorbe neobmedzený, obdivuhodný register námetov. Ten zahŕňa množstvo zvykoslovných vidieckych prejavov spojených s najväčšími sviatkami roku, no nájdeme v nich aj témy týkajúce sa viacerých starých remesiel a vôbec života na vidieku. V jednej časti svojho diela zaznamenáva poetické, neskutočné príbehy, odohrávajúce sa v prírodnom prostredí plnom čara a kúziel. Celá jej tvorba sa neustále vyznačuje hľadaním nových námetov, ktoré sa svojím duchovným poslaním viažu na staré ľudové tradície, no na druhej strane ich aj prekračujú a vyvárajú nové podoby i kvalitu obsahu.

Keďže maliarka žije už dlhý čas v Prahe, kde svoju tvorbu často aj vystavuje, nachádzame medzi námetmi aj diela, ktoré sú drobnou oslavou historických pražských zákutí. Tie sú takmer vždy doplnené o ľudové postavičky, také, aké dodnes stretáva pri rôznych príležitostiach na Karlovom moste v Prahe. Námety jej najnovších malieb na skle vzdávajú hold Bratislave a jej charakteristickým, najmä architektonickým osobitostiam. Valéria Benáčková vkladá do svojich obrázkov nielen príjemnú, živú farebnú škálu ich obsahu, ale aj jemnosť a nehu - vlastnosti, ktoré ju aj ako ženu dokonale charakterizujú.