Viac o výstave Majstri majoliky dnes

Čo je majolika

Z hľadiska technológie, použitého materiálu a povrchovej úpravy je majolika špecifickým druhom keramiky. Z technologickej stránky ide o výrobu predmetov z jemnej hliny, ktorá sa dva razy vypaľuje. Prvé pálenie prebieha pri teplote nad 800 ºC, druhé pálenie vyžaduje teplotu okolo 1000 ºC až 1100 ºC. Charakteristikou majoliky je ciničito-olovnatá glazúra, na ktorú sa maľuje pred druhým vypaľovaním. Glazúra je zmes olovnatej polevy s kysličníkom cínu, je to biela alebo kysličníkmi kovov zafarbená emulzia, ktorou sa oblieva prvý raz vypálená nádoba. Na povrch glazúry sa nanáša maľba v štyroch základných vysokožiarových farbách (kobaltová modrá, meďnatá zelená, antimónová žltá, mangánová fialová). Fajansové farby majú rovnaké zloženie ako poleva, riedia sa vodou a v surovom, nevypálenom stave sú matné a nevýrazné. Po vypálení je glazúra spolu s farbami dokonale spojená s črepom nádoby, stáva sa nepriepustnou a získa lesk.
Znalosť výroby majoliky priniesli na územie Slovenska tzv. habáni v 16. storočí. V súvislosti s ekonomickými a kultúrnohistorickými pomermi sa v priebehu dejín menili tvary i výzdoba nádob. Pôvodná habánska produkcia určená bohatým vrstvám obyvateľstva postupne zľudovela a začala sa formovať slovenská ľudová majolika. Vznikali mnohé strediská výroby ako napríklad Boleráz, Dechtice, Košolná, Sobotište, Stupava, neskôr v 20. storočí Modra.

(citované podľa textu E. Ševčíkovej v katalógu Majstri majoliky dnes, Galéria ÚĽUV, Bratislava 2009) 

Práce na výstavu boli zhromaždené z osobných archívov autorov, zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku, Slovenskej ľudovej majoliky Modra, Múzea Ľ. Štúra – SNM Modra a z dokumentačných zbierok ÚĽUV.

Zoznam vystavujúcich:

Árendáš Milan(Tvrdošovce), Bázliková Bohuslava(Modra), Bizmayer Ignác(Modra),
Ďureje Ľudovít(Modra), Franko Jozef(Modra), Hanusková Mária(Pezinok),
Havlíček Vlastimil(Pernek), Horník Michal(Dolné Lovčice), Hronec Viliam(Turčianske Teplice),
Chalány Drahoslav(Pezinok), Liška Marián(Modra), Lužák Peter(Bratislava),
Malinovský Miroslav(Modra), Marczi František(Nitra), Matiašovská Klára(Pezinok),
Mesík Igor(Modra), Pečuk Ján(Šenkvice), Pollák Peter(Holíč), Suchoň Jozef(Slovenský Grob),
Viglaš Ján(Bernolákovo), Vozárik Pavol(Trenčín).

Na výstavu zapožičali exponáty a zbierkové predmety:

Slovenská ľudová majolika, Modra
Malokarpatské múzeum, Pezinok
SNM Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra
ÚĽUV Bratislava