Viac o výstave O hniezde ľudskom

Práce na výstavu boli zhromaždené z osobných archívov autora, zo súkromných zbierok, zo zbierok Stredoslovenského múzea, Podpolianského múzea, Horehronského múzea, Ponitrianskeho múzea, zo zbierok SNM, SNG a ďalších verejných zbierok.

Sugestívna rezbárska a maliarska tvorba tohto výtvarne cítiaceho baču z Ponickej Huty vychádza z pozorovania prírody a jej vnútorného prežitia. Je zkadlovým odrazom zážitku, ktorý poskytuje. Zobrazuje najmä duchovnú podstatu bytia. V autorovom prístupe k spracovaniu dreva cítiť úctu k materiálu, rešpekt k jeho vlastnostiam a budúcemu poslaniu predmetu. Drevo chápe ako dar, pre ktorý sa snaží nájsť zodpovedajúci tvar.

Dušan Benický

Z dreva vytvoril tento významný umelec originálne plastiky, betlehemy, bačovské riady (črpáky, odlieváky, soľničky, svorové nádoby, misky, náradie), pastierske palice, kolekciu zvukových a kinetických hračiek, hudobné nástroje, nábytkové solitéry.

Popri rezbárstve sa venuje aj maľbe na sklo, kde si vypracoval výtvarne osobitý štýl. Je charakteristický až "galandovsky“ čistou kresbou, "oštiepkovou“ farebnosťou a dramaticky, "kučeravým“ pozadím na spôsob ovčieho rúna. Benického idylické i biblické námety obrázkov na skle vyvolávajú v človeku zvláštny pocit radosti a súzvuku, o ktorom ich autor povedal: "pri dlhšom pohľade na obraz nám musí v duši niečo zaštebotať“.

Neobvyklá širokospektrálna tvorba Dušana Benického a jeho mimoriadne zobrazenie vecí prinúti človeka porozmýšľať nad spätosťou ľudského bytia a prírody.

Sám autor sa cíti byť človekom, ktorý chce okrášliť tento svet. Jeho túžbou je raz v živote namaľovať obraz, v ktorom by sa mohol stratiť.