Viac o výstave Taito Fínsko

Fínsky zväz umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu TAITO spolupracuje so slovenským Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (ÚĽUV) už viacero rokov v rôznych sférach kultúrnej výmeny.
Profesionálnym príspevkom slovenskej strany bola výstava slovenských remesiel a úžitkového umenia PEKNÔ. SK, ktorá putovala v rokoch 2006 a 2007 po šestnástich mestách vo Fínsku vrátane fínskeho hlavného mesta a Múzea umeleckých remesiel v Jyväskylä.
V roku 2008 spolupráca pokračuje prezentáciou fínskych umeleckých remesiel a dizajnu na Slovensku.

Výstava s názvom TAITO FÍNSKO, bude v galérii ÚĽUV v Bratislave od 14. marca do 17. mája 2008, potom navštívi postupne päť slovenských miest - Banskú Bystricu, Rimavskú Sobotu, Košice, Poprad a Ružomberok.
Zámerom zostavovateľov výstavy je predstaviť bohaté kultúrne tradície svojej krajiny a ukázať, čím v súčasnosti žijú umelecké remeslá vo Fínsku. Rovnako je to príležitosť utvárať prostredníctvom putovného projektu priame kontakty medzi tvorcami v oblasti umeleckých remesiel oboch krajín.

Do aktuálnej výstavnej kolekcie Taito Fínsko prispeli svojimi prácami regionálne združenia tvorcov a jednotliví podnikatelia v oblasti umeleckých remesiel z rôznych častí Fínska. Mnohé z diel vznikli ako priame pokračovanie určitej výrobnej tradície, ďalšiu časť dovezených exponátov predstavujú práce súčasného dizajnu. Zastúpené sú textilné výrobky - od tradičných nástenných kobercov ryijy až po pletené výrobky, keramika, práce z dreva, sklené šperky i diela vytvorené zo šáchoru. Vo fínskych umeleckých remeslách sa naďalej používajú takmer výhradne prírodné materiály, čo dobre demonštruje aj prítomná výstava.

Zostavovateľkou výstavy je Anna-Maija Bäckman, architektom výstavy je dizajnér Mikael Nygård, ktorý vytvoril aj vizuálnu koncepciu.