Ján Krajčí - betlehemy a iné sochy

29. 11. 2007 - 23. 2. 2008Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Kurátor výstavy:

PhDr. Martin Mešša

Ing. Ján Krajčí (nar. v Štiavnických Baniach), predtým výskumný pracovník košických železiarní, dnes 65-ročný insitný rezbár, vyrezáva už od mladých rokov sochy a sošky blízke svojim výrazom ľudovému sochárstvu.

Poučenie Krajči čerpal nielen u ľudových umelcov, ale aj v odbornej literatúre. Až tak, že po čase dokázal vytvárať voľné ponášky na neskorogotické polychromované plastiky. Nebál sa žiadnej témy, ktorú mohol vyskúšať s nožíkom a dlátami v rukách
– rozmerné aj komorné plastiky svätcov, sochy víl a lesných bôžikov, dojemné obrazy remeselníkov, figúrky zvierat, betlehemské scény narodenia Pána a veľa iných námetov. Niektoré sochy, najmä tie betlehemské, autor citlivo polychromuje.

Ján Krajčí vyše štvrť storočia spolupracuje tiež s Ústredím ľudovej umeleckej výroby, pre ktoré príležitostne vyrezáva figúrky a figurálne zdobené črpáky. Zúčastňuje sa pravidelne rezbárskych sympózií, predvádza rezbárske postupy na folklórnych festivaloch, vystavuje individuálne aj s inými neprofesionálnymi výtvarníkmi.

 

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Galérie ÚĽUV > Galéria ÚĽUV Bratislava > 2007 > Ján Krajčí - betlehemy a iné sochy